Saskatoon av Jörgen Lind

Vidsträckt poesi utan begränsningar Saskatoon är Jörgen Linds sjunde verk efter debuten med Ararat. Redan i hans tredje diktsamling, Musik för ett nytt samhälle, finns stycken i texten som pekar fram mot det spår Jörgen Lind så konsekvent följer i sitt författarskap. I Här kommer de varma strömmarna och i Hägn har Jörgen Lind elegant finslipat sitt personliga sätt att skriva och beskriva världen på. I detta verk når han helt nya områden, områden vi kan kalla för Saskatoon. Om författaren Jörgen Lind är född 1968 och har tidigare givit ut: Ararat (1997), Minaret (1999), Musik för ett nytt samhälle (2002), Här kommer de varma strömmarna (2004), Villa dei Papiri (2006) och Hägn (2008). Han är bosatt i Göteborg med sin familj

ISBN: 9789173551656

Provläs boken