Scharlakan av Tuija Nieminen Kristofersson

scribo, ergo sum att finnas till för att de andra funnits före utan dem blev ingen till sammansmälta celler i kammarnatten sommar vid vida strida insjövatten och blev början till ett skred, senare skede skärmen skenet himmelsblå kanal ut i skrifternas strömmar filer och mappar öppnade förlorade program som inte svarar luckor du tätar dem med din handstil sakta stavar du mitt namn alltså skriver jag Scharlakan är både en sorgesång och en förundran över allt levande, en diktsamling som flätar samman flera teman. Vad betyder det att överleva en trafikolycka, att minnas älskade anhörigas liv och död? Dikternas berättelser rör sig också från den finske författaren Frans Emil Sillanpääs landskap till kontinentala miljöer

ISBN: 9789100136482

Provläs boken