Snöstormen av Sofia Nordin

"Jag vill göra helt normala saker. Inte gå här och undra om pappa är död." I en skidstuga väntar tre syskon på sin pappa. Varför kommer han inte tillbaka? Snön packas allt tjockare mot fönstren. Vinden tilltar. Mobilerna fungerar inte Och så går strömmen. Syskonen inser att de måste ta sig ut - lämna stugan och trotsa stormen för att söka hjälp. Snöstormen, Sofia Nordins första bok för LL-förlaget, är en dramatisk berättelse om att överleva

ISBN: 9789170535147

Provläs boken