Sommaren med Gabriella i parken av Arne Jernelöv

Gabriella föddes med flera ­han­di­kapp, bl.a. »Ondines för­­ban­nelse« att inte kunna andas själv i sömnen. Ett år gammal har alla tester genom­förts, och läkarna börjar prata om att eventuellt stänga av respiratorn. Alternativen är få. Fortsatt till­varo knappast liv på en in­tensivvårdsavdelning eller in­tensiv­vård i hemmet. Om vård hemma säger läkarna: »Det kanske tar två dagar, två veckor eller två år, men en krissitua­tion som ni inte klarar av kommer. Då dör hon. Till dess låser det fullständigt familjen.« Det är försommar. Sjukhuset har en stor park och jag bestämmer mig för att varje dag ta ut Gabriella och visa henne djur och natur mina egna livsintressen och med dem som bakgrund »samtala« med henne om det val mellan avgrundsalternativ som vi måste träffa. Boken kommer direkt i pocket

ISBN: 9789197724968

Provläs boken