Stegen – Tala med texten 1 av Jenny Roos Roo

Tala med texten är en kombinerad text- och arbetsbok. Texterna är till största delen skönlitterära texter, men här finns också tidningstext. Texterna stimulerar till intressanta diskussioner, vidare läsning och skrivande. Urvalet är i första hand gjort med tanke på elever i årskurs 6-7 men med en strävan efter att texterna inte ska kännas alltför barnsliga. Till texterna finns olika typer av uppgifter som till exempel läsförståelse, ordkunskap och grammatik. Boken innehåller också skrivuppgifter där den genre eleverna ska arbeta med presenteras i en faktaruta. Till varje text finns även ett antal Gå vidare-uppgifter för de elever som arbetar snabbt och behöver extra material

ISBN: 9789140667755

Provläs boken