Stegen – Gå in i rollen av Lisa Linder, Magnus Johansson

Många elever tycker det är svårt att prata inför andra. Ett sätt att öva sig i detta är att läsa upp eller framföra texter som andra skrivit. Detta är huvudsyftet med boken Gå in i rollen. Den innehåller ett tjugotal nyskrivna dialoger som skildrar vardagliga händelser där ungdomar på ett eller annat sätt känner igen sig. Variationsmöjligheter Dialogerna kan användas på flera sätt, alltifrån att eleverna sitter och läser dem två och två till att de lär sig dem utantill och framför dem för hela gruppen. Dialogerna ger också stoff till arbete med exempelvis stilnivåer och ords valörer - särskilt intressant för dig som arbetar med andraspråkselever. I boken finns vidare förslag till diskussionsuppgifter kring innehållet. Boken inleds med tips till läraren om hur man kan arbeta med dialogerna i klassrummet

ISBN: 9789140668783

Provläs boken