Sthlm brutal av Martin Rörby, Tove Falk-Olsson

Många har förfasat sig över det som byggdes i Stockholm på 60- och 70-talen. Sorgen över det gamla och invanda som försvann för att lämna plats för det nya grumlade länge blicken, liksom associationerna till de mindre lyckade delarna av miljonprogrammets förortsbyggande. Men i själva verket rymmer dessa årtionden många byggnader som är både funktionella, välbyggda - och fyllda av säregen skönhet. Arkitekturhistorikern Martin Rörby har tillsammans med fotografen Tove Falk Olsson under många år utforskat denna misskända del av Stockholms arkitekturhistoria. Att det är en komplex och rik period råder det idag ingen tvekan om. En helt ny skala introducerades under dessa decennier - DN-skrapan, Wenner Gren Center och Garnisonen - och en vilja till rationellt och industriellt byggande - Filmhuset, Parkaden, bostadsområdet Tanto. Som kontrast till detta märks en fascinerande detaljomsorg och gestaltningsvilja, som ett slags maskrosor i betongen. Men framför allt präglades tiden av ett rationellt tänkande som var både modigt och begåvat - och ibland lite aningslöst. Boken är den första i sitt slag, en storslagen och kärleksfull skildring av Stockholms mest förbisedda arkitektoniska mästerverk. Martin Rörby är arkitekturhistoriker, tevepersonlighet och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet i Stockholm. Tove Falk Olsson är fotograf som specialiserat sig på bygg- och inredningsarkitektur

ISBN: 9789171263285

Provläs boken