Stora naturboken – En guide till jordens fantastiska mångfald

En enastående hyllning till jordens mångfald! Med femtusen fotografier samt fakta om allt från bakterier till bison, fossiler till fåglar och vallmo till valross, skildras här vårt fantastiska djur- och naturliv. Vi delar vår planet med miljoner växter, djur och mikroorganismer, och våra liv är intimt förbundna med dem - från maten vi äter och kläderna vi bär till luften vi andas och vattnet vi dricker. Hittills känner vi till nästan två miljoner levande arter, och varje år upptäcks över tjugotusen nya. Var och en är resultatet av miljoner års evolution genom naturligt urval och anpassning till omgivningen. Det har varit en lång resa, som går 4, 6 miljarder år tillbaka i tiden, då vår planet en gång bildades. En planet som är unik genom sin plats i solsystemet, sin geologiska historia och förekomsten av liv. Stora naturboken öppnar ett fönster mot vår jords häpnadsväckande mångfald arter och deras historia. Boken inleds med en allmän översikt av livet på jorden: de geologiska betingelserna för liv, livsformernas utveckling och hur de olika organismerna klassificeras. Sedan följer en omfattande, rolig och lättillgänglig katalog över mineraler, djur och växter - med faktaspäckade presentationer av de olika huvudgrupperna och detaljerade beskrivningar av de enskilda arterna. Varje geologisk och biologisk gruppering presenteras och förklaras på ett engagerande och mycket informativt sätt. Närbesläktade arter har placerats intill varandra för att underlätta jämförelse. Varje art presenteras med viktigare data och kännetecken. Dessutom presenteras ett antal enskilda arter i närbild med fotografier som i detalj beskriver några av världens mest spektakulära livsformer. Bakom boken står ett tjugotal internationellt erkända naturexperter och Smithsonianinstitutet i Washington DC, USA:s nationalmuseum, vars samlingar omfattar mer än 137 miljoner objekt

ISBN: 9789113037189

Provläs boken