Svensk neutralitetspolitik av Jacob Westberg

De senaste decennierna har inneburit en gradvis omprövning av den alliansfria politik som utmärkte Sverige under kalla kriget. Landets säkerhetspolitiska målsättningar och strategier har förändrats på avgörande punkter. Här beskrivs och analyseras huvuddragen i utvecklingen av den svenska alliansfrihetens innebörd och praktiska tillämpning från Karl XIV Johans tid fram till i dag. Jacob Westberg är doktor i statsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid Institutionen för säkerhet och strategi på Förvarshögskolan. Pocketbiblioteket, nr 47

ISBN: 9789186203672

Provläs boken