Talang till topp av Johan Fyrberg, Jessica Ortiz Bergström

Vägen till toppen har för många av våra bästa ryttare handlat om hårt arbete och egen hög insats under lång tid. Den inre drivkraften har varit avgörande, i likhet med viljan att utvecklas tillsammans med hästen. När Svenska Ridsportförbundet, inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning, initierade projektet "Talang till topp" var man tydlig med att man ville hitta former för ett långsiktigt, hållbart upplägg för att ge talangfulla unga ryttare rätt stöd. Samverkan mellan ridsportens olika arenor lyftes fram som en nyckelfråga. Föreningarna, distrikten och förbundet centralt - alla spelar en viktig roll för våra talanger, beroende på var i utvecklingen man befinner sig. Under 2006 arbetade Johan Fyrberg och Jessica Ortiz Bergström med att identifiera ett antal kritiska områden, ge förslag på konkreta aktiviteter samt definiera hur man som ryttare utvecklas, var och när. Det hela levererades svart på vitt genom rapporten "Talang till topp", vilken presenterades och överlämnades till tävlingssektionen, sportchefen och förbundskaptenerna för hoppning, dressyr och fälttävlan i oktober 2006. Sedan dess har Svenska Ridsportförbundet tagit flera nya grepp - och dammat av väl beprövade - föreslagna i rapporten. Allt från ett ökat stöd till de regionala satsningarna (idag pågår regionala talangsatsningar i nästan alla 19 ridsportdistrikten!), lagledarutbildningar och olika tävlingscuper, till det material - Talang till topp - som nu ligger purfärskt till försäljning på idrottbokhandeln.se! Hästen gör ryttaren - eller? Johan Fyrberg har engagerats i de flesta regionala talangsatsningarna som föreläsare kring ledarskap, kommunikation, talang- och prestationsutveckling. Materialets innehåll bygger till stor del på hans föreläsningar. Här sammanfattas bland annat de värderingar ridsporten står för, vi lyfter vikten av att må bra för att prestera bättre (i den ordningen!) och tydliggör det helhetstänk som kännetecknar vår sport. Vill du nå framgång i ridsporten gäller det att få helheten att fungera (ridteknik, hästhållning, din och hästens fysik, planering, organisation, analys etc). Förutom tips från coachen består materialet av ett antal verktyg som du kan använda som de är, eller inspireras av när du formar ditt eget system och lägger grunden till din framgångssaga!

ISBN: 9789185433773

Provläs boken