Tälj – Fån rönnpipa till stol av Anders Lindberg

Skapa med händerna Många tror att det bara är ett fåtal som förärats gåvan att kunna åstadkomma något med sina händer. Men så är det inte. Förmågan att skapa med händerna är djupt rotad inom oss. Människan har alltid varit en kreativ varelse som sedan tidernas begynnelse varit tvingad att forma naturmaterialen i sin närhet till verktyg och redskap för att överleva. I dag kan man leva ett helt liv utan att behöva tillverka något med sina händer. Men det kan ändå vara idé att ge det småskaliga hantverket en mer framträdande roll i våra liv, inte minst i skolorna. Utöver att slöjd är en avkopplande sysselsättning ger den skapande processen mening och självkänsla, och den som får utlopp för sin kreativitet har lättare att förstå även teoretiska problem och resonemang. När man arbetar med handverktyg blir det lättare om man så långt det är möjligt använder färskt trä - eller grönt eller rått trä som det också kallas. Det är nämligen mycket mjukare och lättare att bearbeta än torkat trä. Ämnena klyvs ut ur stammar och grenar, vilket gör att fiberriktningen bevaras och föremålen blir starka även i smäckra dimensioner. Den här boken är fylld med små och stora projekt - allt från den klassiska rönnpipan till stegar och stolar

ISBN: 9789153433569

Provläs boken