Taluppfattning 1-20

Ingår i en serie om sex arbetshäften där eleverna får träna på grundläggande moment. Det är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Innehåller arbetsuppgifter som bygger upp förståelse för tal och antal, förförståelse för räknesätten och positionssystemet

ISBN: 9789186611194

Provläs boken