Tillstånd : Tankegångar i skogen av Axel Lindén

Kan man mäta ett liv? Vilken måttstock skulle man då använda? Axel Lindén ärvde sin skog, de träd och den mark som båda utgör natur och kapital. Runt en av tallarna har han satt ett måttband för att se hur trädet växer. Det går långsamt, så långsamt att det knappt går att uppfatta. Och på gården finns barnen, de växer mer synbart, blir äldre, skaffar egna perspektiv på världen. För något av barnen är gården ett familjehem, en eventuell plats att få stanna på en längre tid, om myndigheterna tillåter. Hur förhåller man sig till ett liv där allt är tillfälligt, utan rotsystem? Axel Lindén utforskar i "Tillstånd. Tankegångar i skogen" utifrån tallar och alar, björk och asp livets värde. Att vårda en skog ser först nästa generation resultatet av. Att vårda ett liv - hur gör man det?

ISBN: 9789100180911

Provläs boken