Time to tell av Geraldine Pratchett-Hultkrantz

Time to Tell är berättelsen om förbjuden kärlek mellan en jerseyflicka och en tysk minröjarofficer på den ockuperade kanalön Jersey under andra världskriget. I boken skildras både tysk militär och jerseyfolk och den innehåller romantiska och fängslande avsnitt. Där finns spännande episoder, ilandflutna minor, mord på en tysk officer och flyktförsök från ön - både misslyckade och lyckade. Kärlekshistorien djupnar allteftersom umbärandena ökar i takt med bristen på mat, elektricitet och bränsle. Omständigheterna förvärras efter att allierade trupper landstigit i Normandiet och de tyska förläggningarna på kanalöarna blivit avskurna från alla förnödenheter. Författaren arbetar med en fortsättning på Time to Tell, som handlar om tiden efter befrielsen av Jersey den 9 maj 1945. "Denna rörande berättelse är på ett sätt en återberättelse av det som skildras i "Romeo och Julia" och "West Side Story", att djupa relationer alltid kommer att finnas utan hänsyn till internationell politik och vad som anses vara korrekt till och med under militära konflikter. Författaren bör hyllas för sina noggranna undersökningar av de faktiska förhållandena under denna märkliga period i öns historia." Bob Le Sueur, ockupationshistoriker "Berättelsen är mycket levande, karaktärerna högst trovärdiga och återgivandet av detaljerna om livet under ockupationen ger den stor autencitet. Boken är spännande rakt igenom, vilket gör att man vill fortsätta läsa. Roger Jones Seaflower Books

ISBN: 9789187119637

Provläs boken