Tonårssömn – ungdomars sömn och dygnsrytm av Olle Hillman

Med dagens behov av att ständigt vara tillgänglig och uppkopplad är det lätt att rubba sin dygnsrytm – vilket får konsekvenser för skolgång, familjerelationer och vardagsliv. I boken Tonårssömn av Olle Hillman presenteras grundläggande kunskap om sömn och dygnsrytm hos barn och ungdomar men också strategier för att komma till rätta med de vanligaste orsakerna till sömnsvårigheter. Boken tar upp olika dygnsrytmer och visar på ett positivt sätt hur det går att komma tillrätta med rubbad dygnsrytm och sömnsvårigheter. Tonårssömn vänder sig i första hand till personal inom skolans elevhälsa. Den är också avsedd för övrig skolpersonal, socialarbetare och personal inom sjukvården liksom föräldrar och berörda tonåringar. Olle Hillman är barn- och ungdomsläkare med stor erfarenhet av att hjälpa tonåringar att påverka och förbättra möjligheterna till god sömn.

ISBN: 9789172058255

Provläs boken