Turism-natur, kultur o miljö, fakta av Mats Nilsson, Thomas Blom, Fredrik Ernfridsson

Varför blir vissa orter populära resmål? Hur kan turism utvecklas inom ett område? Vad kan man göra för att organisera och styra turismen dit man vill? Den här boken redogör för naturens och kulturens betydelse för turism och för turismens påverkan på miljön. Den ger också en överblick över vad Sverige erbjuder naturturisten och kulturturisten. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089857

Provläs boken