Turkiska 1 textbok av Ann Lindvall, Janine Sage

Turkiska 1 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas såväl vid självstudier som i studiecirklar. Turkiska 1 innehåller tolv kapitel. Varje kapitel består av korta dialoger samt muntliga och skriftliga övningar. Dialogerna behandlar olika situationer som man kan möta som besökare: i basaren, på posten och banken, hos läkaren, på stationen m.m. Till varje kapitel hör även en uttalsövning. Genom korta realiatexter på svenska får man en inblick i landets seder och bruk. Sist i boken finns en grammatisk översikt, alfabetisk ordlista (turkisk-svensk och svensk-turkisk) samt facit. Turkiska 2 planeras

ISBN: 9789174346336

Provläs boken