Ur min aska av Inger Jalakas, Katy Kimbell

I Göteborg avslöjas en pedofilliga med förgreningar över hela världen. När den ohyggliga sanningen rullas upp för kriminalinspektör Margareta Nordin, ställs hon inför sitt tyngsta fall. Hon vacklar inför avgrunder av mänsklig ondska och hjälplöshet. Samtidigt krackelerar en familj med två små barn. Vad döljer sig egentligen bakom fasaden i radhusidyllen? Misstänksamheten förmörkar människors sinnen. Rädslan breder ut sig och växer till hat. Kan samhället skydda oss när de inre demonerna tar överhanden? Eller återstår bara en väg, att skipa sin egen rättvisa? Ur min aska är precis som Inger Jalakas tidigare böcker en gastkramande skildring av vad som händer med människor och relationer i skuggan av ett brott. Det är en tät psykologisk thriller som är svår att lägga ifrån sig. Ur min aska är den tredje boken om kriminalinspektör Margareta Nordin. Inger Jalakas bor och arbetar i Göteborg. Hon är journalist och författare. Hennes författarskap bottnar i journalistiken, de ämnen hon ägnat sig åt som journalist återkommer i böckerna. Glidningen från journalistik till författande började på nittiotalet när hon skrev artiklar om sexturismen i Sydostasien och den journalistiska formen blev för trång. Det ämnet kräver mer utrymme än några A4-sidor. I serien om Margareta Nordin har tidigare utgivits; Sinne utan svek och Den ryske mannen.

ISBN: 9789185505203

Provläs boken