Vårdpedagogik av Lars Skärgren, Rune Johansson

Vårdpedagogik är ett redskap för ifrågasättande, utvecklande och kunskapssökande inom omvårdnad. Innehållet utgår från olika pedagogiska situationer inom vård och omsorg och varje kapitel innehåller en resonerande text med exempel från vård och omsorg. Två avslutande kapitel består av fallbeskrivningar. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147017706

Provläs boken