Varför är vi här? av Maj-Lis Richardson

Varför lever vi på jorden? Vad händer när vi dör? Har de mytomspunna kontinenterna Lemurien och Atlantis verkligen funnits? Har vår planet alltid sett ut som den gör idag? Vad händer med den och med oss i framtiden? Dessa frågor och många därtill fick jag svar på när jag läste några av Rudolf Steiners böcker. Till min stora glädje har jag dessutom fått gåvan att samarbeta med samt fått tillägg och förklaringar av universella guider från Andra sidan. Tillsammans har vi arbetat fram denna bok. Min önskan är att denna bok ska skänka ljus och hopp till dig. Maj-Lis Richardson är pensionerad lärare, bosatt i mellersta Sverige, och har under cirka tio års tid haft förmågan att kommunicera med andevärlden.

ISBN: 9789188097361

Provläs boken