Verksamhetsstyrning av Ulf Johanson, Matti Skoog

Utan relevanta styr- och ledningsverktyg riskerar organisationen att tappa fart och förlora konkurrenskraft. Med rötter i den klassiska företagsekonomiska redovisningen diskuterar författarna den traditionella ekonomistyrningens tillkortakommanden när det gäller att mobilisera handling i linje med organisationens mål.

ISBN: 9789147086412

Provläs boken