Vredens tid av Stefan Tegenfalk

Vad ? eller vem ? är det som ligger bakom att människor plötsligt mördar i vredesmod? Den tjurige gamle kriminalkommissarien Walter Gröhn får ett rutinärende på sitt bord som visar sig bli upptakten till en mordvåg i Sverige. Till sin hjälp har han irriterande begåvade Jonna de Brugge från polisen nya säkerhetsavdelning. En räcka omotiverade och obegripliga mord, ofta inom familjen, leder Walter och Jonna in på ett spår som är så infekterat att polis- och åklagarmyndigheter försöker stoppa undersökningen. Det hindrar inte att Walter driver den vidare, från sjuksängen ? han har inget att förlora. För nyutexaminera- de Jonna är det mer som står på spel. Men hon finner en lösning, bland annat genom att skoningslöst utnyttja en korrumperad journalist. Stefan Tegenfalks styrka som författare är såväl en intrikat berättad historia som oförglömliga karaktärer med patos och starka åsikter. Walter och Jonna är ett välkommet tillskott som det nya radarparet i svensk kriminal- litteratur och Tegenfalks skurkar är flerdimen- sionella. Vredens Tid bjuder på hejdlös humor med en mörk underton

ISBN: 9789197626699

Provläs boken