100 balla ställen i Skåne av Valle Westesson

Skåne intar en särställning i Sverige. Det är beläget längst söderut, är mest tätbefolkat, har bördigast jordar, har varit befolkat längst, har flest rättshaverister och flest balla ställen av samtliga landskap i landet. Alla uppgifterna kanske inte är helt vetenskapligt belagda, men den som rest i Skåne har säkert noterat hur nära byarna ligger varandra och mycket det finns att vila ögonen på längs allfarvägarna. Denna bok berättar en hel del om det som syns från långt håll men också om det dolda. Den visar vägen till de undangömda ställen som ortsbefolkningen tar för givna, men besökaren beundrar. Här presenteras historien bakom och här väcks nyfikenheten att åka dit och se allting med egna ögon. Att andas luften i skogsdungen och vänja sej vid mörkret i grottan. Att prata med samlaren och att smaka maten. 100 balla ställen i Skåne är helt enkelt en guidebok som på ett underhållande sätt tecknar bilden av vårt mest spännande landskap

ISBN: 9789186691226

Provläs boken