12 verktyg i KBT av Steven Linton, Ida Flink

Boken presenterar tolv av de mest använda och kraftfulla verktygen i kognitiv beteendeterapi (KBT) för att bland annat behandla depression, ångest, smärtbesvär, stress och sömnsvårigheter. Verktygen täcker av hela terapiprocessen, från att engagera klienten till att vidmakthålla framsteg. Kraftfulla verktyg utgör kärnan i god KBT. Syftet med boken är därför att ge en teoretisk förståelse för verktygen, men framför allt att hjälpa läsaren att utveckla färdigheter för att skickligt tillämpa dem. För varje verktyg finns en beskrivning av teori, forskningsstöd, möjliga användningsområden, en detaljerad och stegvis genomgång av hur verktyget används i praktiken samt en fallbeskrivning för att kunna öva på verktyget i rollspel. Boken är lämplig på alla utbildningar i KBT på motsvarande steg I-nivå samt för professionella som arbetar eller vill arbeta med KBT.

ISBN: 9789127121126

Provläs boken