Det goda mötet av Emmanuel Ezra

Hur bemöter vi våra medmänniskor, professionellt och privat? Vad händer när vi lyckas eller misslyckas med ett möte? Medmänsklighet är ett nyckelord för Emanuel Ezra, kirurg och överläkare, som dagligen möter många människor som befinner sig i mycket svåra situationer. Emmanuel Ezra är kirurg och överläkare och möter i sitt arbete dagligen människor som befinner sig i kris. Han har funderat mycket kring ämnen som värderingar, prioriteringar och krishantering. Hur vi hanterar våra möten kan vara helt avgörande för det resultat vi uppnår i skolan, på banken, arbetsförmedlingen eller sjukhuset. Möten pågår mellan människor överallt och hela tiden. Ibland misslyckas vi i våra möten och får kritik för vårt bemötande. Bakom kritiken finns oftast en människa som inte känner sig sedd, trygg, tagen på allvar eller i värsta fall blivit kränkt. Intressant nog gäller också det omvända. Människor som blir väl bemötta är ofta mer förlåtande i sin attityd om något går snett. Vi kan alla genom kunskap, medvetenhet och humor bidra till det goda mötet. "Allt verkligt liv är möte, skrev Martin Buber. Jag kan bara ödmjukt instämma. Som nyfödda börjar vår personlighet och vårt liv att formas i mötet med våra föräldrar och våra närmaste. Resten av livet är en lång rad möten där jag formas och omformas hela tiden. Vi formar och påverkar andra genom vårt sätt att bemöta dem och det är spännande att tänka på att även mitt sätt att bemöta andra är med och formar mig till den jag är. Våra möten ger livet mening och värde. Våra möten gör oss lyckliga och glada. Utan goda möten kan livet bli meningslöst, glädjelöst och fattigt. Vår förmåga att bidra till goda möten och vår förmåga att hantera de smärtsamma avgör i stor utsträckning hur vårt liv kommer att gestalta sig. Jag känner mig privilegierad som får gå en i bemötandeskola där en lektion kan vara glädjen i att få berätta för en patient om en lyckad operation och en annan att få följa en människas sista dagar, timmar och minuter på denna jord. Glädje och mening. " Emmanuel Ezra Ur innehållet:  · Isberget - Så lite vi vet, så snabbt vi dömer · Förväntningar och behov - Kan vi påverka dem? · Kompetens och bemötande - Hur hänger det ihop? · Närvaro - Den absoluta förutsättningen · Värderingar - attityder - beteenden - Hur hänger det ihop? · Haveri - När det blir fel · Starring - har du huvudrollen i ditt liv? Om självkännedom och bemötande · Reträttvägar - Om att köpa tid och finna vägar ut ur svårigheter · Vetenskap och beprövad erfarenhet - Ledstjärnor även utanför vården · Humor och självdistans - Försök inte utan

ISBN: 9789113024271

Provläs boken