Access Företagsekonomi B Faktabok av Jan-Olof Andersson, Anna Kristensson

Välkommen till Access, ett helt nytt läromedelspaket för grundläggande kurser i företagsekonomi. Access är väl anpassat till gymnasiekurserna Fek A och B. Nyckelorden är konkret, lättillgängligt och lustfyllt. Faktatexter varvas med mängder av exempel och reportage från verkliga företag och presenteras med hjälp av inspirerande bilder och överskådlig layout. Här möter entreprenörstänkande den klassiska företagsekonomin i en mix som skapar intresse och helhet. Gratis tillgång till Sveriges mest använda ekonomiprogram! Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147088461

Provläs boken