Viktorianäckrosens sånger av Laura Popa

Viktorianäckrosens sånger är ett musikhäfte som innehåller tolv sånger, samtliga arrangerade för piano och presenterade med melodistämmor, texter och ackord. Sångerna vänder sig till barn från ca nio år. Sångboken är ett komplement till barnromanen Viktorianäckrosen.

ISBN: 9789198160130

Provläs boken