Addition 1-20

Ingår i en serie om sex arbetshäften där eleverna får träna på grundläggande moment. Det är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Tränar addition utan tiotalsövergångar

ISBN: 9789186611217

Provläs boken