AKTIVA LÄRARE – Utvecklingssamtal i skolan av Nils-Eric Tedgård

Boken Utvecklingssamtal i skolan ger konkreta tips på hur du skapar kontakt på bästa sätt, hur du visar att du lyssnar och hur du bekräftar. Boken vänder sig främst till lärare och är inriktad på skolans utvecklingssamtal. Med avstamp i flera autentiska exempel ger texten en mängd tips på hur man kan skapa det goda utvecklingssamtalet. Förutom tankeväckande resonemang och funderingar kring konsten att lyssna, ingår även övningar. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147092772

Provläs boken