Allt mellan himmel och jord : om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen …

Vad händer med vetenskapligt tankegods när det når läsare och lyssnare genom populärvetenskapliga kanaler? Hur fungerar kunskapsbildningen om forskning och vetenskap hos gemene man? I Allt mellan himmel och jord studerar idéhistorikern Johan Kärnfelt det för populariseringsprocessen så avgörande mötet mellan experter och allmänhet. Han tar sin utgångspunkt i de tusentals läsar- och lyssnarbrev som finns bevarade i lundaastronomen Knut Lundmarks arkiv. Lundmark var djupt engagerad i arbetet med att sprida kunskaper i astronomi till bredare folklager, och han var en av få forskare i samtiden som kunde kallas folkkär. I boken möter vi människor som rapporterar om konstiga himlafenomen, amatörastronomer som vill lämna sina egna bidrag till astronomin, och hemmatänkare som knåpar med teorier om världsalltet och dess invånare. Gemensamt har de sitt intresse men också att de, med varierande ambitionsnivå, försöker göra något av sina kunskaper. Astronomin berör och i läsarbreven lyser engagemanget. Johan Kärnfelt (f. 1963) är docent i Idé- och lärdomshistoria och verksam vid Göteborgs universitet. Han har tidigare publicerat flera studier om den svenska populärvetenskapens historia

ISBN: 9789185509270

Provläs boken