Om den civila freden : några reflektioner om kriget, våldet och demokratin genom historien av Leif V Erixell

Nyutgåva av den omtalade boken "Om den civila freden" 3: e upplagan. Den "arabiska våren" har på nytt aktualiserat frågor om mänskliga rättigheter, skapandet av nya konstitutioner och sökandet efter verklig demokrati. Kampen för maktkontroll, demokrati och rättsstat är en fascinerande och ödesmättad del av den mänskliga historien. Författaren reflekterar ofta i prosalyrisk form och inte utan ett visst allvar över olika aspekter av den politiska maktviljan; vad vi möjligen kan lära av dess framfart och vilka betsel som funnits och finns tillhands för att tygla den. Till slut återstår frågan om hur vi kan nå ett fruktbart fredstillstånd utåt såväl som inåt - den civila freden. Så här skrev Bibliotekstjänst när boken kom ut: "I ett kraftfullt, välformulerat, ibland poetiskt språk reflekterar han över naturtillstånd, maktbegär och mänsklig ondska.[?] Detta är en stark bok, baserad på gediget kunnande, värd att nå alla som sökt höja sig över det alldagliga samhällstänkandet

ISBN: 9789174373721

Provläs boken