Älskade assistent -en inspirationsbok om coachande personlig assistans av Jan Blomström

EN LITEN BOK SOM SKAPAR STOR SKILLAND En hel assistansbransch står under under kraftig förändring i och med en uppgraderad lagstiftning och införandet av tillståndsplikt. Med sin nya bok Älskade assistent lyfter Jan Blomström på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och kankse viktigaste yrkeskategorier för att skapa skillnad. Boken utgör ett ovärderligt verktyg för assistansleverantörer inför tillsyn och andra utmaningar i branschen. På ett enkelt och slagfärdigt sätt tillhandahåller Jan nycklarna till en modern och professionell assistent-roll utifrån lagstiftningens intentioner. Boken är den ende i sitt slag som faktiskt fokuserar mer på varför man är på jobbet än på att bara tycka om varandra. Som assistent får man kraffulla verktyg att leverera coachisstans, eller coachande personlig assistans med fokus på självständighet och brukarens rätt till sitt egna liv oavsett funktionsnivå. Vardagliga situationer lyfts fram både med konkreta lösningsförslag och med principiella speglingar gentemot assistansrollen och dess intention. OM FÖRFATTAREN Jan Blomström är bruksgrabben som gick vägen över att bli neuropsykologspecialist och vidare till den kvalificerade affärspsykolog som han är verksam som idag. Genom författande, föreläsningar och konsulttjänster förmedlar och implementerar Jan effektiva modeller för nästa generations arbetsmarknad. Jan har sedan tidigare gett ut Talangaccelererande ledarskap samt Talangfabriken på Prolead förlag. OM FÖRLAGET Prolead förlag startades 2010 och har utgivning av kvalitativa och snabblästa böcker som på enkelt & konkret sätt förmedlar och inspirerar modernare läsare

ISBN: 9789197994576

Provläs boken