Anknytning : om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn av Kay Karlsson

Nu finns en ny upplaga av Kay Karlssons populära bok Anknytning - om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. I boken ger hon svar på många viktiga frågor i ämnet genom att beskriva samspelssituationer ur verkligheten. Dessutom presenteras teorier och forskning. I denna upplaga har det tillkommit ett kapitel om mentalisering: det handlar om att tolka och förstå beteenden hos sig själv och hos andra. Förmågan att mentalisera har en central betydelse för självets utveckling. Sist i boken finns konkreta råd kring hur du kan bemöta och stötta familjer med problem och vilken hjälp de kan få. Boken är skriven särskilt för den som möter familjer med små barn inom barnhälsovården eller inom barnomsorg, vuxenpsykiatri och socialtjänst. Den passar också bra för utbildningar inom dessa områden. Samspelet mellan föräldrar och deras barn är det yttre tecknet på hur anknytningen fungerar. Men hur ser då ett gott samspel ut? Hur påverkas barnets utveckling av samspelets kvalitet? Och hur kan man se om det brister? Svaren får du i denna bok! Kay Karlsson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att arbeta med spädbarn

ISBN: 9789172058590

Provläs boken