Antikens värld – En episk skildring av Greklands och Roms historia av Lane Fox, Robin

Att antikens värld fascinerar och fängslar ännu i våra dagar behöver knappast påpekas. Det var den kultur som lade grunden för Västerlandet - när vi studerar antikens historia studerar vi oss själva. Trots alla de böcker som utkommit i ämnet på sistone saknas det en bok som inte enbart behandlar enskilda aspekter av den tiden - den athenska demokratin, de puniska krigen, grekisk och romersk mytologi, osv. Robin Lane Fox, ansedd brittisk historiker, har skrivit just en sådan bok, som spänner över tusen år - både Grekland och Rom, från Homeros till Hadrianus. En bok som fungerar både som introduktion och fördjupning. Här berättas hela historien: bakgrunden för Homeros epos, den klassiska grekiska världen, hellenismen, den romerska republiken och det romerska kejsardömet fram till imperiets fall. Här finns de stora dragen likaväl som detaljerna; historiska storheter som Sokrates, Alexander den store, Julius Caesar och Augustus likaväl som personer ur vardagslivet i Aten och Rom. Allt presenterat på ledig prosa, stilsäkert, kunnigt och enormt underhållande.

ISBN: 9789151848655

Provläs boken