Boken om pedagogerna av Anna Forssell

Nu kommer Libers klassiker Boken om pedagogerna i en ny och uppdaterad utgåva! Denna femte upplaga är grundligt genomarbetad och innehåller flera helt nya texter. Ny redaktör för boken är Anna Forssell, studierektor för Centrum för utbildningsledning på Lärarhögskolan i Stockholm. Anna Forssell ersätter därmed Lars Svedberg som redaktör. Bland de medverkande skribenterna finns flera välrenommerade professorer i pedagogik: Ingrid Carlgren, Gunilla Dahlberg, Christina Gustafsson, Göran Linde, Lars Lindström, Ulf P Lundgren, Gunnar Sundgren, Roger Säljö och Gunnar Åsén. I Boken om pedagogerna presenteras klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar och det utbildningspolitiska systemskifte som den svenska skolan genomgått diskuteras. Resultatet blir en aktuell och mångfacetterad beskrivning av vårt pedagogiska arv och dagens skolverklighet. På 1950- och 90-talet skapades den svenska grundskolan respektive mångfaldens skola, något som starkt bidragit till att forma den skola vi har idag. Därför ges båda dessa decennier särskilt utrymme i boken. De tidlösa frågeställningarna om kunskap, bildning och personlig växt fångas i presentationen av de pedagogiska klassikerna; Sokrates, Dewey, Vygotskij, Steiner, Montessori, Freinet, Malaguzzi och Gardner. I denna upplaga finns även ett par texter om pedagogiska metoder, med rötter just hos dessa tänkare. Bokens avslutande del handlar om läraryrkets utmaningar, d v s om dagens och morgondagens pedagoger. Viktiga frågor som ställs här är hur nya förutsättningar påverkar läraryrket och skolan.

ISBN: 9789147052301

Provläs boken