Arabiska som hemspråk 3 av Nadia Swelem

Arabiska i Sverige! Texterna avspeglar arabisktalande elevers vardagliga miljö i Sverige och är politiskt och religiöst neutrala. Självklart tillämpas de pedagogiska metoderna som används i svenska skolor avseende språkinlärning. Al- ¿Arabiyya lughat¿ - Mitt språk är arabiska Denna serie läromedel är avsedd främst för arabisktalande elever i Sverige. Läroböckerna tillämpar de pedagogiska metoder som används i svenska skolor avseende språkinlärning. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

ISBN: 9789147091447

Provläs boken