Arvet från Darwin : religion, människa, moral av Birgitta Forsman

Evolutionsteorin har diskuterats livligt ända sedan Charles Darwin 1859 publicerade sin bok om arternas uppkomst. Leder en biologisk människosyn till rasism, sexism och starkas förtryck av svaga? I Arvet från Darwin visar Birgitta Forsman att svaret är nej. Författaren är docent i forskningsetik och har skrivit en rad böcker om vetenskap och moral. Om boken: "Detta är en oerhört viktig bok som tar itu med en frågeställning som varit nästan tabubelagd alltför länge." Dan Larhammar, professor och forskare inom evolution och neurobiologi "Om förnekelsen av biologin har vetenskapsteoretikern och etikforskaren Birgitta Forsman skrivit en viktig bok, Arvet från Darwin. I centrum för hennes intresse står frågan varför så många inom humaniora författare, litteraturvetare med flera har besvär med evolutionsläran." P C Jersild i DN "Forsmans bok bör kunna bidra till att mildra den vitt spridda förnekelse av den biologiska forskningen som bygger inte på vetenskapliga argument utan på dogmatism, indoktrinering och okunskap." Staffan Ulfstrand i UNT "Forsmans bildade, samhälleliga och kulturella samtidsanalys är lätt att hänga med i utan att den blir banal eller känns som genvägar till sanningen. Johan Svenlin i Forum för ekonomi och teknik "I Arvet från Darwin sätter vetenskapsteoretikern Birgitta Forsman fingret på missuppfattningarnas springande punkt: Varför är det så många som tror att det som är naturligt är bra och eftersträvansvärt?" Niklas Ekdal i DN "Det finns anledning att vara orolig över den utbredda okunnighet om evolutionsteorin som Forsman sätter fingret på. Befrielsen av etiken ur religionens tvångströja är kanske ett av vår tids viktigaste gemensamma projekt. " Malene Busk i Aftonbladet Författaren berättar om reaktionerna på hennes bok:

ISBN: 9789186061081

Provläs boken