Att göra effektutvärderingar

Behovet av forskningsbaserad kunskap om effekter och verkningar av experimentella interventioner är utomordentligt stort - denna bok fyller en stor lucka. Boken visar att det inte finns några genvägar om man vill basera interventioner på forskningsbaserad kunskap, men framför allt att det ändå är möjligt att nå sådan kunskap." Erland Hjelmquist, professor och huvudsekreterare vid Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap Varje år berörs hundratusentals personer av psykosociala och pedagogiska interventioner. Det handlar exempelvis om behandling av missbruk, insatser för utsatta barn och läsundervisning i grundskolan. Endast undantagsvis har dessa interventioner utvärderats, vilket innebär att vi inte vet vilken effekt de har eller om de rentav kan skada. I antologin Att göra effektutvärderingar beskrivs hur man genomför effektutvärderingar, som ger kunskap om hur interventioner fungerar. Bokengerdetaljerad och praktisk vägledning som är till nyttaför alla som är intresserade av att lära sig mer om effektutvärderingar - både forskarstuderande och forskare som redan ansvarat för effektutvärderingar. Ämnen som tas upp är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning. Bokens författare har lång erfarenhet inom området och representerar olika discipliner såsom psykologi, folkhälsovetenskap, socialt arbete, pedagogik, statistik, epidemiologi, sociologi, evolutionsbiologi, medicinsk vetenskap och datavetenskap. Redaktör för boken är Knut Sundell, docent i psykologi och socialråd på Socialstyrelsen, som har lång erfarenhet av att utvärdera interventioner inom förskola, skola och socialtjänst

ISBN: 9789172058385

Provläs boken