Att lära av vanvård i den sociala barnavården av Anders Nyman

Genom att sammanfatta och redigera Vanvårdsutredningens arbete på ett läsbart och överskådligt sätt bidrar denna bok till att föra fram de drabbades erfarenheter i ljuset. Att lära av vanvård i den sociala barnavården innehåller många berättelser om barn som far illa, men också om hur de gjorde för att klara sig. Genom att låta alla dessa nu vuxna personer få berätta och själva komma med förslag på hur samhället hade kunnat stötta kan vi lära av vanvård. På så sätt kan vi bli bättre på att bemöta och se de barn som behöver hjälp när deras föräldrar inte räcker till. Alla som utbildar sig i socialt arbete borde ta del av de erfarenheter som boken förmedlar. Förhoppningen är också att yrkesverksamma socialarbetare genom boken ska få nya perspektiv och infallsvinklar på sitt arbete. Om författaren Anders Nyman är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han arbetade som utredningssekreterare i Vanvårdsutredningen 2006-2011. Efter dessa fem år har han en gedigen kunskap om hur det ser ut för barn som samhället har ansvar för och en unik inblick i hur man kan dra lärdom av de nära tusen intervjuer som genomförts inom ramen för utredningen. Kommentarer från läsare "Den här boken bör finnas på varje socialkontor och på alla socialhögskolor." Ann Tollbäck, f.d. utbildningschef Linköpings kommun

ISBN: 9789172058323

Provläs boken