Att lämna svåra besked av Jakob Carlander

D e flesta av oss upplever en känsla av obehag och olust när vi är tvungna att meddela ett oönskat eller ovälkommet besked. Det är inte konstigt - vi mår bäst när vi gör andra människor glada och tillfreds. Ändå är svåra besked en del av arbetet för många yrkesgrupper. Boken Att lämna svåra besked av Jakob Carlander ger insikt i såväl mottagarens som avsändarens reaktioner och behov i samband med svåra besked. Här finns också strategier och konkreta råd kring hur man på bästa sätt överlämnar ett svårt besked så att den som tar emot det kan acceptera beskedet och gå vidare. Boken riktar sig till dig som i din yrkesroll ställs inför att lämna svåra eller ovälkomna besked. Den passar också mycket bra som kurslitteratur. Författaren Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och präst. Han arbetar med bland annat psykoterapi, handledning och organisationsutveckling, har tidigare skrivit ett flertal böcker om samtal och samtalsmetodik och är en uppskattad föreläsare på området.  

ISBN: 9789172057302

Provläs boken