Barn med överlappande diagnoser : ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär …

Många barn har flera olika diagnoser inom det neuropsykiatriska spektrat. För att kunna ge dessa barn bästa möjliga stöd och behandling, krävs god insikt i vad överlappningar av olika slag kan innebära. I denna gedigna och forskningsbaserade handbok går Martin L. Kutscher igenom de vanligaste diagnoserna samt visar på bakomliggande orsaker, symptom och möjliga behandlingsformer. Med ett positivt förhållningssätt förmedlar han att ökad kunskap och förståelse också påverkar barnets förmåga att övervinna de svårigheter som kan följa i specifika diagnosers spår. Barn med överlappande diagnoser riktar sig till föräldrar, lärare, specialpedagoger, psykologer och andra intresserade. Originaltitel: Kids in the syndrome mix of ADHD, LD, Asperger s, Tourette s, bipolar, and more! Översättare: Ole Andersson

ISBN: 9789127126121

Provläs boken