Att överleva av Anders Hedin

"I augusti 2004 fick jag beskedet att ett hudmelanom som opererats bort många år tidigare, hade spritt sig i kroppen. Min återstående livstid var enligt statistiken sex månader." Många skulle ha gett upp direkt i det läget, men det gör inte Anders Hedin. Själv säger han att han har haft en osannolik tur, vilket knappast är hela sanningen. Envist har han fortsatt att skriva, segla, umgås med vänner och arbeta med de projekt han brinner för. Tagit de chanser som dykt upp och försökt att ta ansvar för sitt liv. Att överleva handlar om livet som cancerpatient, om möten med vården och om engagerade vänner. Den handlar också om ett nytt och mycket lovande sätt att behandla cancer - en metod som utarbetats av svenska forskare. Anders Hedin är övertygad om att han kan tacka denna nya metod för att han tillhör den grupp om endast två procent som fortfarande är i livet fem år efter diagnosen. Att överleva kan fungera som en källa till inspiration för alla dem - patienter, anhöriga, vårdpersonal - som lever nära, eller med, en av vår tids allvarligaste sjukdomar. Under de senaste 12 åren har förekomsten av just spritt malignt melanom ökat med 50 % i Sverige. Förhoppningar finns om att den nya behandlingsmetod som är under utveckling och som Anders prövat även kommer att gå att tillämpa vid tjocktarms-cancer, bröstcancer, njurcancer, prostatacancer, urinblåsecancer och lungcancer

ISBN: 9789172056893

Provläs boken