Hästens konvalescens av Gustaf Björck

Alla som är sysselsatta med hästar vet att sjukdomar och skador kan orsaka stora problem. I de flesta fall tillfrisknar hästen efter veterinärbehandling, men det är viktigt att hästen får möjlighet till konvalescens. Här är det av stor betydelse att den som ansvarar för hästen både har kunskap, förståelse och tålamod då konvalescensen är olika lång beroende på t ex grad av skada, hästens ålder, kondition och behandlingsform. Syftet med denna bok är att bidra till bättre förståelse och kunskap när det gäller hästens behov av reglerad konvalescens och rehabilitering.

ISBN: 9789147073382

Provläs boken