Att undervisa i läsförståelse Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning av Barbro …

Studiehandledningen till Att undervisa i läsförståelse ger underlag för sex fortbildningsträffar i grupp om boken Att undervisa i läsförståelse. De bidrar till en kompetenshöjning i hur man som lärare utvecklar sina elevers läsförståelse under hela skoltiden. Alla lärare på skolan kan delta, från förskollärare till ämneslärare. Många praktiska övningar varvas med teoretiska reflektioner. I studiecirkeln har du möjlighet att öva, misslyckas och öva igen så att du känner dig trygg när du praktiserar olika lässtrategier med dina elever. I studiehandledningen får du kompetensutveckling i hur aktuell läsforskning kan omsättas i praktiskt handlande att utveckla ett professionellt språk om läsförståelse att arbeta med tänka högt-metoden ( think alouds ) att arbeta med elevers ordförråd och begreppsutveckling att arbeta med olika slags frågor och underliggande budskap i texter

ISBN: 9789127419407

Provläs boken