Den nakna skammen : Grund för depression eller väg till ömsesidighet av Johan Beck-Frii

I Den nakna skammen belyser psykiatern och psykoanalytikern Johan Beck-Friis skammens paradoxala väsen 1; som bevarare av goda sociala relationer och som psykiskt förlamande kraft. Huvudfokus är det ofta förbisedda sambandet mellan depression och svåra skamkänslor. Med utgångspunkt i såväl berättelser från deprimerade patienter som kända diktaröden, visar författaren hur skammen bokstavligen kan driva någon in i döden, men också vara en kraft som förlöser sorg och föder något gott 1; om man vågar erkänna och hantera den

ISBN: 9789127118393

Provläs boken