Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund

Denna bok ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Internationella undersökningar visar att lärarens aktiva undervisning och vägledande roll, redan från förskolan, är avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Här redovisas tre metoder som har visat dokumenterat långsiktig effekt på läsförståelse. Vidare presenteras också ett stort antal olika tillämpningsmodeller, som fungerar under hela grundskoletiden. Modellerna gynnar alla läsare, även de goda. Att hjälpa eleverna att förstå innebörden i olika slags texter är en angelägen uppgift 1; som inte bara angår svenskläraren! Boken riktar sig till förskolelärare, grundskolelärare och lärarstuderande

ISBN: 9789127413184

Provläs boken