AUDIT och DUDIT av Anne H Berman, Håkan Källmén, Peter Wennberg

AUDIT (Alcohol Disorder Identification Test) och DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) är lättillgängliga verktyg för att identifiera problem med alkohol och droger. De ger också ett värdefullt underlag för dialog mellan behandlare och klient. AUDIT och DUDIT rekommenderas för identifiering av problematiskt alkohol- och drogbruk i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Boken vänder sig till behandlare och rådgivare inom till exempel hälso- och sjukvård, elevhälsa, mödravård, socialtjänst, beroendevård och kriminalvård. Författare är Anne H. Berman, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet, Peter Wennberg, docent i psykologi vid Stockholms universitet samt Håkan Källmén, docent i psykologi vid Uppsala universitet

ISBN: 9789172058156

Provläs boken