Omsorgsstrategier för svåra beteendeproblem – vid psykisk funktionsnedsättning – utvecklingsstörning, asperger och schizofreni av Herdis Burkardm, Kent Ehliasson

Omsorgsstrategier för svåra beteendeproblem vid psykisk funktionsnedsättning – utvecklingsstörning, asperger och schizofreni ger konkreta råd till dig som arbetar med personer som har psykiska funktionsnedsättningar och utagerande beteende. Boken utgår från tre komplicerade fall där personalen vid en omsorgsverksamhet med hjälp av olika strategier och grundläggande idéer lyckats hjälpa klienterna till ett bättre liv. I omsorgsarbetet med människor med svåra beteendestörningar och psykisk funktionsnedsättning råder det brist på dokumenterad kunskap och etablerade metoder. Det finns verksamheter som lyckats bra med att hjälpa dessa klienter, problemet är att personalens kunskap sällan eller aldrig är dokumenterad. I den här boken studeras en sådan verksamhet, där personalen lyckats hantera våldsamma situationer och förbättra livskvaliteten för klienterna. De framgångsrika strategierna och grundläggande idéerna systematiseras och sammanfattas i en enkel och användbar modell. ?Kent Ehliasson har bland annat en fil. mag. i pedagogik och mångårig erfarenhet av att arbeta med människor med psykisk funktionsnedsättning, både som skötare och som verksamhetschef. Herdis Burkard är utbildad gymnasie- och högskolelärare, och har under de senaste 19 åren jobbat med den typ av klienter som boken beskriver.

ISBN: 9789172057814

Provläs boken