Barn, unga och internet av Erlandsson, Hans

5 kronor av varje sålt ex av denna titel går till Rädda Barnen och deras arbete kring barn och ungdomars utsatthet på nätet. Den här boken riktar sig framförallt till dig som är icke-expert men som vill få struktur i kaoset, veta mer om vad barn och ungdomar gör på Internet och varför. Barn och ungdomar gör samma saker med Internet idag som de alltid har gjort i alla tider - tillfredsställer sina behov av att utforska, umgås, kommunicera, leka, skapa, utforska, hitta gränserna till det otillåtna - och ibland överskrida dem. Förr gjordes det med primitiv teknik, men idag görs det med Internet. Vanligtvis är det bra aktiviteter, men ibland spårar det ur rejält. Underbart umgänge och härlig lek kan övergå i starka beroenden och bruk kan lätt bli missbruk. Efter en inledande del är denna bok indelad i tre avsnitt: Helhet, fakta och trender: En genomgång av hur allt hänger ihop, vad statistiken säger och förmodade trender. Programmen, tjänsterna och användandet: Genomgång av några populära tjänster bland barn och ungdomar, språkfenomen och teknikförvirring. Effekter, aspekter och tips: Diskussion kring effekter av Internetanvändning, aspekter i denna debatt och tips hur du själv går vidare för att ta kommandot. (Seelig)

ISBN: 9789178827275

Provläs boken