BeGreppbart – Identitet av Thomas Johansson, Nils Hammarén

Identitet är ett mångbottnat och laddat begrepp som berör allt från förändrade könsstrukturer och medias inverkan på vår självbild till rättvisefrågor, mångkulturalism och internationella konflikter. I den här boken förs en diskussion om och ges några svar på hur vi kan närma oss frågor om identitet och samhälle. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147088966

Provläs boken